Sistem Entegratörü
Kurumsal Teknoloji Sağlayıcısı
İnovatif Projeler & ARGE Merkezi
Yerli Teknolojiler İhracat Ofisi