Nesnelerin İnterneti (IoT) platformu olarak ARDIC’ın platformu IoT-Ignite bir IoT platformundan beklenen aşağıdaki temel özellikleri içermektedir:

 • Bir bulut çözümünden doğal olarak beklenen özellikler:
 • Otonom şekilde ölçeklenebilen,
 • Güvenli, 
 • Birden fazla kiracıya hizmet verebilen (multi-tenant support),
 • Büyük veri desteği olan,
 • Dış kaynaklara bağımlılık duymayan, yerli üretim bir bulut çözümü.

 

 • Bu bulut çözümü üzerinde IoT cihazlarının gerektirdiği ihtiyaçları karşılayacak servislerin operatör güdümlü veya otonom gerçekleştirimi:
 • Cihaz kaydı için hem cihazdan hem buluttan işlem başlatabilme,
 • Bağlantı desteği,
 • Konfigürasyon,
 • Cihazın anlık durumunun, yazılım ve donanım envanterinin izlenmesi,
 • Veri alışverişi,
 • Cihazın donanım ve yazılımının kontrol edilmesi,
 • Cihazlara dağıtılacak yazılım ve içerik için uygulama ve içerik dükkanı hizmeti,
 • Firmware güncelleme servisi.

 

 • ARDIC’ın IoT Ağ-geçiti (Gateway) ile gelen özellikler:
 • Cihazın tüm donanımlarının, yazılımlarının ve ayarlarının uzaktan yönetilebildiği, bulut platformuyla %100 uyumlu, güvenli bir ağ-geçiti,
 • Cihazın uzaktan provizyonlanması ve istenilen profille çalıştırılabilmesi (DROM – Dynamic ROM özelliği),
 • MCU’lar  (Micro Controller Unit) gibi akıllı IoT nesnelerinin kolay bağlanmasına yönelik protokol desteği,
 • Sahada veri işleme (edge processing), bu sayede Karmaşık Olay İşleme (CEP-Complex Event Processing), Yapay Zeka (AI-Artificial Intelligence) uygulamaları,
 • Sahada çevrim dışı çalışma desteği: Çalışma zamanında sahaya işlem yaptırma,
 • Veri saklayabilme,
 • Verinin filtrelenerek bant genişliğinden tasarruf,
 • Cihaz üzerinde çalıştırılacak yeni uygulamalar için SDK desteği,
 • Güvenliği ve yönetilebilirliği arttırılmış yerli işletim sistemi.

 

 • Bulut platformumuz üzerinde dikey çözümlerin oluşturulabilmesi için:
 • Node-Sensor/Actuator yapısında gerçek ve sanal (virtual) IoT veri modellemesi,
 • JSON yapısında IoT verisi saklayabilme ve işleme,
 • Gerçek ve sanal ağ-geçiti desteği,
 • ARDIC’ın IoT ağ-geçiti yanında/dışında MQTT ile farklı donanımların IoT bulutuna bağlanabilmesi,
 • Operatörlerin işlevlerini yapmasını sağlayan menü ve cihaz grupları bazında yetkilendirme özelliği olan çoklu kiracılı yönetim yazılımı servisi,
 • Karmaşık olay işleme,
 • IoT verisinin entegrasyonunun sağlanmasına yönelik yüksek bant genişliği desteğine sahip Pub-Sub (Publisher-Subscriber) desteği,
 • Anlık IoT veri gösterimleri için WebSocket desteği,
 • İlk maddedeki serviste yapılan tüm işlevlere ilişkin dokümante edilmiş ve yayınlanmış API kütüphanesi,
 • E-posta, SMS,  IFTTT, Twitter gibi genel servislerle entegre yapı.